Update Algemene leden vergadering 2020

Beste leden, ouders/verzorgers, hierbij nodig ik jullie uit voor onze Algemene Ledenvergadering op vrijdag 13 november. We starten om 19.00 uur en vanwege de omstandigheden zal de ALV online in Teams plaatsvinden. De Teams app is gemakkelijk te downloaden, dus hopelijk is dat voor jullie geen barrière en kunnen we op een hoge opkomst regelen. De stukken kunnen opgevraagd worden door een mail te sturen naar bestuur@savosa.nl. De leden die de stukken al hebben kunnen deze gebruiken, alleen de datum is veranderd. Je dient je wel aan te melden voor deze vergadering. Hiervoor kun je een mail te sturen aan bestuur@savosa.nl, met daarin het email adres dat wij moeten gebruiken. We nodigen jullie dan uit en in de agenda in Teams zie je de vergadering dan staan en kun je deelnemen. Nogmaals, laat dit geen drempel wezen, er is altijd iemand die kan helpen. Als dat zo is kun je ook een mail sturen aan het bestuur, wij helpen je dan graag op weg. We hopen op een mooie opkomst, tot 13 november. Met vriendelijke groet, het bestuur.