Sponsors

Wie zijn we?

De Barendrechtse Sportvereniging SAVOSA is op 1 juli 2002 opgericht. SAVOSA staat voor Samen Voeging Sprongschot Ancora. We spelen/trainen bij en in Sporthal Aksent in Barendrecht. Onze club heeft ongeveer 185 leden. Het seizoen 2018-2019 hebben we 2 senioren 3 recreanten en 12 jeugdteams.

Geen sportvereniging kan zonder sponsors en dat geldt ook voor SAVOSA. De bijdragen van adverteerders versterken de activiteiten van onze club en stellen ons in staat deze in stand te houden.

Wat willen we?

Groeien en bloeien

Groei staat voor het inzetten van mensen en financiën met als uiteindelijke doel het werven van nieuwe leden (vooral kinderen). Bloei staat voor het behoud van de bestaande leden, wat minstens even moeilijk is als het werven van nieuwe leden. Behalve dat we alle leden in prachtige kleding hebben gestoken, zorgen we ervoor dat iedereen voldoende aan zijn/haar trekken komt voor wat betreft trainen en spelen. Alle groepen hebben de gelegenheid om te trainen en we geven veel energie en geld uit aan trainers, begeleiding en materiaal.

Clubblad en website

Per kalenderjaar brengen we tweemaal een glossy magazine uit voor onze leden en volgers, maar we willen ook graag onder de aandacht komen binnen de Barendrechtse gemeenschap. Bovendien hebben we onze website vernieuwd, vanwege de technische vooruitgang. Zowel aan het opzetten van de glossy als van de website zijn kosten verbonden. Door het aanbieden van advertentiemogelijkheden willen we de kosten voor de vereniging omlaag brengen.

Wat bieden we?

  • Advertentieruimte van halve A4-pagina in ons glossy magazine dat tweemaal per jaar verschijnt.
  • Mogelijkheid tot een artikel in dit magazine.
  • Opnemen van uw bedrijfslogo in de reclamebalk in de footer van onze website.
  • Mogelijkheid tot een kleine presentatie op de sponsorsite.
  • Mogelijkheid tot andere reclame-uitingen.

Wat vragen we?

  • Het aanleveren van een advertentie op pdf-bestand.
  • Het aanleveren van uw bedrijfslogo voor de website.
  • Een bijdrage/artikel van u voor de vermelding op de sponsorsite.
  • Een vergoeding van €125,=.

Contact

Via het contactformulier op deze site, of via sponsor@savosa.nl